Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego 3ks.pl (dalej: „Serwis”). Właścicielem Serwisu jest 3KSTUDIO KONRAD WÓJCIK z siedzibą w Drzewica, ul. Zdrojowa 19A. Serwis korzysta z usług Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie oraz poprawy jakości świadczonych usług. Na stronie znajdują się również osadzone materiały wideo z Vimeo.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest 3KSTUDIO KONRAD WÓJCIK z siedzibą w Drzewica, ul. Zdrojowa 19A, NIP: 7991707430, REGON: 120193405, (dalej: „Administrator”).

3. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z IOD pod adresem e-mail: info@3ks.pl.

4. Zakres zbieranych danych

Serwis może zbierać następujące dane osobowe użytkowników:

 • Adres IP,
 • Dane dotyczące urządzenia, z którego korzysta użytkownik (np. model urządzenia, system operacyjny),
 • Dane dotyczące przeglądania strony (np. czas wizyty, odwiedzone podstrony),
 • Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości).

5. Cele przetwarzania danych

Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Analizy ruchu na stronie internetowej przy użyciu Google Analytics,
 • Ulepszania funkcjonalności i zawartości Serwisu,
 • Lokalizowania użytkowników i wyświetlania map przy użyciu Google Maps,
 • Odpowiedzi na zapytania użytkowników przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • Wyświetlania osadzonych materiałów wideo z Vimeo.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w określonych celach,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (w przypadku danych z formularza kontaktowego),
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest analiza ruchu na stronie oraz poprawa jakości usług.

7. Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy ruchu internetowego, które dostarcza Google LLC. Google Analytics używa plików cookies do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu (w tym adres IP) są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Serwisu, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu.

8. Google Maps

Serwis wykorzystuje Google Maps, usługę mapową dostarczaną przez Google LLC, do wyświetlania map i lokalizacji. Korzystając z Google Maps, użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Google zgodnie z polityką prywatności Google.

9. Embedded Vimeo Videos

Serwis korzysta z osadzonych materiałów wideo z Vimeo, platformy dostarczanej przez Vimeo, Inc. Oglądając wideo osadzone na naszej stronie, Vimeo może zbierać określone informacje o Twoim urządzeniu i interakcjach z wideo. Korzystając z naszego Serwisu, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Vimeo zgodnie z polityką prywatności Vimeo.

10. Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik korzysta z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, Administrator przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości) w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz dalszej komunikacji związanej z obsługą zapytania.

11. Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu (np. Google Analytics, Google Maps, Vimeo).

12. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google i Vimeo. W takich przypadkach Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

13. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania użytkownika i dalszej komunikacji.

14. Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych,
 • Sprostowania swoich danych osobowych,
 • Usunięcia swoich danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Przenoszenia swoich danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@3ks.pl.

15. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na tej stronie. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.

16. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@3ks.pl.